SESSİZ KATİL YÜKSEK TANSİYON

Yüksek kan basıncına genellikle belirti vermediğinden dolayı sessiz katil de denmektedir. Bazı hastalar, kalop, beyin veya böbreklerinde bir sıkıntı olmaan böyle bir problemleri olduğunun farkına varmaz. Yüksek kan basıncı tedavi edilmediğinde aşağıdakilere sebeb olabilir:

- Kalp boyutu artabilir ve kalp yetmezliğine sebeb olabilir.
- Damarlarda balonlaşma oluşabilir.
- Böbrek damarları daralabilir ve böbrek yetmezliğine sebeb olabilir.
- Vücuttaki atardamarlar  daha hızlıı "sertleşebilir" Bu durum kalp krizi, inme, böbrek yetmezliği veya kangrene sebeb olabilir.
- Gözün arka bölümündeki damarlar yırtılabilir veya kanayabilir, bu değişiklikler körlükle sonuçlanabilir.

Yüksek tansiyon hangi organı nasıl etkiliyor?

Beyin: Küçük kılcal damarlarda, kanama ve beyinde kanamaya neden oluyor. Ayrıca beyin damarlarında tıkanıklık yapıyor.
Böbrekler: Böbrek yetersizliğine neden oluyor. Böbreklerimizde yumak halinde kan damarları var. Kan basıncı yükselince bu damarlar hasar görüyor. Böbreklerde kanı süzme görevi yapan kılcal damarlar olumsuz etkileniyor.
Kalp: Damar tıkanıklığı yapıyor, kalp kasında kalınlaşmaya neden oluyor, kalpten çıkan ana damarın genişlemesine yol açıyor.
Göz: Küçük kılcal kanamalara neden olup, kalıcı görme kaybına ve körlüğe yol açıyor.

İZMİR KARDİYOLOJİ