YETİŞKİNLER İÇİN TANSİYON

Yetişkinler için tansiyon (kan basıncı) seviyesi kategorileri nelerdir ?

Optimal: 120 / 80
Normal: 120 - 129 / 80 - 84
Yüksek Normal: 130 - 139 / 85 - 89
Hipertansiyon :
Evre 1 (hafif) : 140 - 159 / 90 - 99
Evre 2 (orta) : 150 - 179 / 100 - 109
Evre 3 (ciddi): 180 / 110 ve üzeri

Yüksek kan basıncı, 140 / 90 mmHg değerleinden daha yüksek kan basıncına denir. Yüksek kan basıncı oluştuktan sonra genellikle hayat boyu devam eder ama tedavi edilebilir ve kontrol altına alınabilir.

Doğru beslenme, yaşam tarzı ve varsa doktorunuzun verdiği ilaçlarla kan basıncınızı kontrol altına alabilirsiniz.

Yüksek kan basıncına genellikle belirti vermediğinden dolayı sessiz katil de denmektedir. Bazı hastalar, kalop, beyin veya böbreklerinde bir sıkıntı olmaan böyle bir problemleri olduğunun farkına varmaz. Yüksek kan basıncı tedavi edilmediğinde aşağıdakilere sebeb olabilir:

- Kalp boyutu artabilir ve kalp yetmezliğine sebeb olabilir.
- Damarlarda balonlaşma oluşabilir.
- Böbrek damarları daralabilir ve böbrek yetmezliğine sebeb olabilir.
- Vücuttaki atardamarlar  daha hızlıı "sertleşebilir" Bu durum kalp krizi, inme, böbrek yetmezliği veya kangrene sebeb olabilir.
- Gözün arka bölümündeki damarlar yırtılabilir veya kanayabilir, bu değişiklikler körlükle sonuçlanabilir.

İZMİR KARDİYOLOJİ